Antonín Dvořák 8. 9. 1841 – 1. 5. 1904

ANTONÍN DVOŘÁK
8. 9. 1841 – 1. 5. 1904


Antonín Dvořák se narodil v malé české vesnici Nelahozeves do skromných poměrů, které ho předurčovaly spíše k tomu, aby se stal hospodským či řezníkem než umělcem. Avšak chlapcův talent záhy jasně naznačil, že hudba může jeho život změnit. A tak se také stalo. Dvořák dobyl doslova celý svět a dodnes patří k nejznámějším českým jménům.

Zažité představy o tom, že malému Dvořákovi otec bránil v jeho snu živit se hudbu, dnes již neplatí. Dvořák vyšel z laskavého rodinného zázemí, které bylo po celý jeho život stejně důležité jako jeho potřeba psát hudbu. A právě s tímto nutkáním, spontaneitou a muzikálností je spojen další mýtus, který vykládal Dvořáka jako božího prosťáčka, jenž si nebyl vědom svého talentu a psal „co z něj prýštilo“. Dvořákův geniální smysl pro melodii byl v hodnocení mnohých kritiků obrácen proti němu a v jeho díle nebyl spatřován dostatek propracovanosti. Na základě četných muzikologických analýz a nových edičních zpracování však můžeme dokázat, že právě pravý opak je pravdou. Zažitá představa o nevědomém géniovi, který tvoří intuitivně bez skutečné intelektuální reflexe, totiž vůbec neodpovídá dokumentům dokládajícím Dvořákův kompoziční proces. Skici, náčrty, partitury, soupisy korektur, korespondence s nakladateli, přípravy prvotisků i existence několika verzí jednoho díla vyvrací dojem bezprostřednosti, kterým samotné skladby působí, zatímco jejich vznik je naopak velmi často výsledkem hledání a vysoce kritického uvažování (některá svá díla Dvořák zničil).

Dnes, oproštěni od letitých mylných výkladů, můžeme konstatovat, že Dvořákovy strhující melodie jsou vyvážené rafinovanými harmoniemi, pestrou rytmičností, formální vytříbeností a mimořádnou instrumentací. Toto spojení přirozeného talentu se svrchovaným kompozičním mistrovstvím činí z Dvořáka jednoho z největších skladatelů druhé poloviny 19. století se schopností oslovit publikum celého světa. Jeho skladatelský odkaz patří právem do světového kulturního dědictví.

Pestré skladatelovo dílo zasahující do všech žánrů si zasluhuje tu největší péči badatelskou a editorskou. Nakladatelství Bärenreiter se svou pobočkou v Praze učinilo z Dvořáka jeden z hlavních bodů svého nakladatelského programu. Nové urtextové edice jednotlivých děl přináší nová odhalení a především perfektní servis pro umělce. Téměř dokončené komplety urtextových edic písňové, koncertní či symfonické tvorby utváří nový, skutečný obraz Antonína Dvořáka.

PhDr. Eva Velická, Ph.D.
šéfredaktorka hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha s.r.o.